dot dot
bulletไอออนหรือประจุลบคืออะไร?
bulletวิธีการเลือกซื้อ LED
bulletข้อมูลเกียวกับไฟฟ้า
bulletการรับประกัน,บริการ
bulletvdo smarttech
bulletผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม
dot
รวมLink
dot
bulletลิงค์ พลังงาน
bulletลิงค์ บริการ
bulletค่าไฟฟ้าระบบ TOD และTOU
bulletการทดสอบผลิตภัณฑ์
bulletบ.จัดสัมนานอกสถานที่
bulletLink SMARTTECH
bulletหลอดไฟฟอกอากาศ
bulletผลการตรวจวัดอากาศ
bulletลดภาวะโลกร้อน


smarttechthai.com  ผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน                   

      

รายการสินค้า
SBISO1D-20W
ราคา 560.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO1D-20 แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO1D-15W
ราคา 555.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO1D-15W แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO2D-13W
ราคา 550.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO2D-13 แสงสีขาว
ขนาด 13Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
ดูทั้งหมด..
รายการสินค้า
SBISO1D-20W
ราคา 560.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO1D-20 แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO1D-15W
ราคา 555.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO1D-15W แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO2D-13W
ราคา 550.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
SBISO2D-13 แสงสีขาว
ขนาด 13Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
ดูทั้งหมด..
รายการสินค้าพิเศษ
ดูทั้งหมด..
รายการสินค้า
SBISO1D-20 แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO1D-15W แสงสีขาว
ขนาด 20 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO2D-13 แสงสีขาว
ขนาด 13Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBIUO1D-15 แสงสีขาว
ขนาด 15 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
STBIUO1D-13 แสงสีขาว
ขนาด 13 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
SBISO2D-9W แสงสีขาว
ขนาด 9 Watให้แสงสว่างเป็นสีขาวใช้กับขั่วหลอดแบบเกลียวทั่วไป
On Sale
ดูทั้งหมด..
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Smarttech Connecting Power Co.,Ltd. บริษัท สมาร์ทเทค คอนเน็คติ้ง เพาเวอร์ จำกัด 9ซ.ไทยนนท์ 15ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel/Fax02-0105768 081-4672297